1-ին  Ինտերնետ կառավարման համաժողովը անցկացվեց 2015թ. սեպտեմբերի 7-8-ին, Երևանում` «Ազգային Ինտերնետ կառավարման բազմաշահառու մոտեցումը»  թեմայի  շրջանակներում: Համաժողովի օրակարգը բաղկացած էր հետևյալ կետերից`

 • Ինտերնետի բազմաշահառու կառավարման մոդելը ՀՀ-ում
 • .հայ հայատառ միջազգային դոմենային տիրույթ
 • Համընդհանուր ընկալում, վերջին ձեռքբերումները
 • Հայաստանի հանրային թվային գրադարան. իրականությու՞ն, թե՞ երազանք
 • Իրերի Ինտերնետ, մեծ տվյալներ և մեծ հնարավորություններ տնտեսության համար
 • ICANN-ի հաշվետու լինելը և անցումային գործընթացը IANA-ում
 • Նոր մեդիա
 • Ցանցի չեզոքություն
 • Էլ. գործիքներ էլ .հասարակության համար
 • Երեխաների անվտանգությունը Ինտերնետում
 • Ազգային գիտակրթական ցանց (NREN)
 • Մտավոր սեփականություն և Ինտերնետի նյութերին անարգել հասանելիություն
 • Ինտերնետի ազդեցությունը հայաստանյան ԳՓՄՁ հետագա զարգացման գործընթացում
 • Կիբերանվտանգություն

armigf
ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԻՆՏԵՐՆԵՏ
ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ
IV
ՀԱՄԱԺՈՂՈՎ

10 ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ 2018, ԵՐԵՎԱՆ

2-րդ Ինտերնետ կառավարման համաժողովն անցկացվեց  2016թ. հոկտեմբերի 5-ին, Երևանում: Այս անգամ քննարկումը կրում էր   «Ինտերնետ կառավարումը կայուն և ներառական զարգացման համար» խորագիրը: Օրակարգում հետևյալ կետերն էին` 

 • ՏՏ աշխատաշուկայի մարտահրավերները
 • Շուկա ներխուժած OTT ծառայությունների հետ-կարգավորումը
 • .հայ հայատառ միջազգային դոմենային տիրույթի նորություններ
 • Սոցիալական ցանցը որպես բիզնես գործիք
 • Անձնական տվյալների պաշտպանության կիրառումը առօրյայում
 • IANA անցումային գործընթացի նորություններ
 • Կիբերանվտանգություն՝ օրվա հրամայականը
 • Ինտերնետ կառավարման ունակությունների զարգացում․ սովորելու և ներգրավվելու հնարավորությունները
 • Ոչ հավաստի տեղեկատվական աղբյուրների դեմ պայքար

3-րդ  Ինտերնետ կառավարման համաժողովը անցկացվեց  2017թ. հոկտեմբերի 2-ին, Երևանում: Օրակարգում քննարկվեցին հետևյալ թեմաները`

 • Տեղեկատվական անվտանգություն
 • Դոմենային անունների արմատային գոտու էլ․ստորագրության ազդեցությունը (Key Signing Key) տեղական օպերատորների վրա
 • IPTV, Ինտերնետի ազդեցությունը ռադիո-հեռուստատեսության վրա
 • Գրադարանները թվային դարում
 • Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքները
 • Ամպային տեխնոլոգիաներ
 • Բաց կառավարության համագործակցություն
 • Անհատական տվյալների պաշտպանություն