Անցկացման վայրը՝ Holiday Inn, Երևան,Ամիրյան 2

armigf
ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԻՆՏԵՐՆԵՏ
ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ
VI
ՀԱՄԱԺՈՂՈՎ

08 ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ 2021
ԵՐԵՎԱՆ

Տեղը քարտեզի վրա