Քրիստինե Գյոնջյան

Հայաստանի օպերատորների միության տնօրեն