Մասնակցության հայտ

Մասնակցության հայտերի ընդունումը դեռ չի սկսվել:
ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԻՆՏԵՐՆԵՏ
ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ
IV
ՀԱՄԱԺՈՂՈՎ

10 ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ 2018, ԵՐԵՎԱՆ