Օրակարգ

Համաժողովի օրակարգը կազմման փուլում է:
ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԻՆՏԵՐՆԵՏ
ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ
IV
ՀԱՄԱԺՈՂՈՎ

10 ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ 2018,
ԵՐԵՎԱՆ