Անցկացման վայրը

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԻՆՏԵՐՆԵՏ
ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ
IV-ՐԴ
ՀԱՄԱԺՈՂՈՎ

10 ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ 2018,
ԵՐԵՎԱՆ

Տեղը քարտեզի վրա