ARMIGF 2016 ՕՐԱԿԱՐԳ

ԵՐԵՎԱՆ, ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 5, 2016
9:00-9:30 Գրանցում

Համաժողովի բացում

9:30 – 10:00

ՏՏ աշխատաշուկայի մարտահրավերները

10:00 – 10:20

Ելույթ

Շուկա ներխուժած OTT ծառայությունների հետ-կարգավորումը

10:20 – 11:25

Պանել

11:25-11:45 Սուրճի ընդմիջում

.հայ հայատառ միջազգային դոմենային տիրույթի նորություններ

11:45 – 12:00

Ելույթ

Ոչ հավաստի տեղեկատվական աղբյուրների դեմ պայքար

12:00 – 13:00

Պանել

13:00-14:00 Ճաշի ընդմիջում

IANA անցումային գործընթացի նորություններ

14:00 – 14:25

Ելույթ

Անձնական տվյալների պաշտպանության կիրառումը առօրյայում

14:25 – 14:50

Ելույթ

Կիբերանվտանգություն` օրվա հրամայականը

14:50 – 16:00

Պանել

16:00-16:20 Սուրճի ընդմիջում

Ինտերնետ կառավարման ունակությունների զարգացում․ սովորելու և ներգրավվելու հնարավորությունները

16:20 – 16:45

Ելույթ

Սոցիալական ցանցը որպես բիզնես գործիք

16:45 – 17:45

Պանել

17:45 - 18:00 - Եզրակացություն և ավարտական ելույթներ